AI for decision makers

Thanks to financial resources from the Flemish Region and Europe, INNATO is developing an 'AI for decision makers' training course. This training provides an answer to the questions that are dealt with during an AI process within an organization/company. It starts with sensitizing the management and gives insight into the challenges and opportunities that AI entails. Once the decision has been made within an organization to start an AI process, also the impact on the organization begins. The focus is primarily on understanding AI and the impact on business strategy and on the employees. In this way, managers and supervisors will be sufficiently armed to change the resistance that change generates into the belief in a future with AI and evolving jobs for employees.

ESF

INNATO werkt, dankzij financiële middelen van het Vlaams Gewest en Europa, een opleidingstraject 'AI for decision makers' uit. Deze opleiding biedt een antwoord op de vragen die doorheen een AI-traject binnen een organisatie/onderneming aan bod komen. Het start bij het sensibiliseren van het management en geeft hen inzicht in de uitdagingen en de opportuniteiten die AI met zich meebrengen. Eens de beslissing binnen een organisatie gemaakt is om een AI-traject te starten, begint ook de impact op de organisatie. De focus ligt vooral op het begrijpen van AI en de impact op de bedrijfsstrategie en op de medewerkers. Op die manier zullen managers en leidinggevenden voldoende gewapend zijn om de weerstand die verandering opwekt, om te buigen naar geloof in de toekomst met AI en evoluerende jobs voor de medewerkers.